Thursday, March 31, 2016

Đại học La Trobe, Australia đào tạo sau ĐH tại Việt Nam

Đại học La Trobe, Australia đào tạo sau ĐH tại Việt Nam

Đại học La Trobe, Australia đào tạo sau ĐH tại Việt Nam Viện Giáo dục thuộc ĐH La Trobe, Australia, phối hợp với ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức các khoá đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành lãnh đạo và quản lý giáo dục và ngôn ngữ học ứng dụng.

Phía bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyên môn và cử giáo viên sang trực tiếp giảng dạy. Đối tượng xét tuyển đào tạo thạc sĩ là những người đã có bằng cử nhân tiếng Anh hoặc trình độ tiếng Anh tốt, hoặc Postgraduate Diploma; đối tượng đào tạo tiến sĩ là những người đã có bằng MA hoặc bằng thạc sĩ trong nước. Phong thuỷ phòng khách Văn bằng cấp cho các học viên có giá trị hoàn toàn như văn bằng cấp cho học viên học tại cơ sở chính của ĐH La Trobe, Melboure.

(Theo Tiền Phong)

.

0 comments:

Post a Comment